Súvisiace materiály

Tráviaci systém človeka

Lekcia sa skladá z

Stavba tráviacej rúry

Stena tráviacej rúry

Funkcie tráviacej rúry

Ústna dutina - prvá časť tráviacej rúry

Ľudský chrup

Ústna dutina

Zuby ľudského chrupu

Hltan a pažerák - ďalšia etapa putovania potravy

Putovanie potravy

Hltan a pažerák

Žalúdok

Prvotné trávenie potravy v žalúdku

Stavba čriev

Tenké a hrubé črevo

Mechanické trávenie a peristaltika

Peristaltické sťahy

Chemické trávenie a tráviace enzýmy

Hydrolýza peptidu

Hydrolýza DNA

Hydrolýza škrobu

Hydrolýza tuku

Tráviace enzýmy

Pečeňový lalok

Stavba a funkcie pečene

Stavba a funkcie podžalúdkovej žľazy

Slinné žľazy

Proces trávenia