Lekcia sa skladá z

Množstvo– gaštany

Rozvoj myslenia, zachovanie prvkov v rámci množiny – kvetináče

Rozvoj myslenia, zachovanie prvkov v rámci množiny – príbor

Rozvoj myslenia, zachovanie prvkov v rámci množiny – kocky

Rozvoj myslenia, zachovanie prvkov v rámci množiny – vláčik vytvorený z kociek

Rozvoj myslenia, zachovanie prvkov v rámci množiny – čokoláda

Rozvoj myslenia, zachovanie prvkov v rámci množiny – korálky

Základné a poradové číslovky – rebrík

Poradové číslovky – pretekárske autá

Poradové číslovky – kvety

Porovnanie veľkosti množín – mačky a mlieko

Rozpoznanie množín s rovnakým počtom prvkov – ovocie

Rozpoznanie množín s rovnakým počtom prvkov – vedrá a lopatky

Rozpoznanie množín s rovnakým počtom prvkov – veveričky a žalude

Určovanie veľkosti množín – vtáci na strome

Porovnanie veľkosti množín – deti a ceruzky

Porovnanie veľkosti množín – jablká na jabloni a na zemi

Počítanie prvkov bez vizuálneho podnetu – hudobné nástroje

Dopĺňanie – prestieranie stola

Počítanie prvkov množiny – zvieratá v zoo

Určovanie ďalšieho čísla v poradí – smetiarske auto

Usporiadanie množiny vo vzostupnom poradí – počítanie bodiek

Usporiadanie množiny v zostupnom poradí – počítanie bodiek

Dopĺňanie čísel do 10 – lienky

Priraďovanie symbolu k číslu – električky

Dopĺňanie čísel do 10 – mušle

Rozdelenie čísla – cukríky na tanieroch

Spájanie množín – domino

Sčítanie – ponožky

Odčítanie – jablká na strome

Sčítanie – ceruzky v krabičke

Sčítanie – sliepky a kozy

Sčítanie - korálky

Odčítanie – lienky

Odčítanie – ceruzky

Porovnanie veľkosti množín – balóny pre chlapcov

Poradové číslovky – knihy

Porovnanie veľkosti množín – riad a príbor

Porovnanie veľkosti množín – bundy, čiapky, šály

Sčítanie – snehuliaci

Rozvoj myslenia, zachovanie hmotnosti – cesto