Lekcia sa skladá z

Rozpoznávanie geometrických tvarov – zloženie obrázka auta

Rozpoznávanie geometrických tvarov – rozpoznávanie a počítanie geometrických tvarov

Rozpoznávanie geometrických tvarov – počítanie geometrických tvarov v rámci štvorca

Rozpoznávanie geometrických tvarov – spájanie prvkov

Rozpoznávanie geometrických tvarov – hľadanie požadovaných geometrických tvarov na obrázku

Rozpoznávanie geometrických tvarov – počítanie strán geometrických tvarov

Rozpoznávanie geometrických tvarov – bludisko