Lekcia sa skladá z

Nemenná následnosť dňa a noci – pohyb slnka a mesiaca

Nemenná následnosť ročných období – zoradenie obrázkov

Identifikácia ročných období – letné a zimné oblečenie

Identifikácia ročných období – čo sem nepatrí?

Identifikácia ročných období – pravdivé a nepravdivé výroky

Identifikácia ročných období – jeseň

Nemenná následnosť ročných období – zoradenie symbolov

Identifikácia ročných období – zvieratá, ktoré možno vidieť v zime v lese

Nemenná následnosť dňa a noci – zoradenie obrázkov

Dni v týždni – obľúbený deň v týždni

Dni v týždni – roztriedenie strán v kalendári

Dni v týždni – počiatočné hlásky

Vnímanie pravidelnosti – opakujúce sa vzory

Rytmus – zoradenie hudobných nástrojov