Lekcia sa skladá z

Stavba tela – Dievča

Stavba tela oproti stojacej osoby – Deti na ihrisku

Strany tela – Páry topánok, pexeso

Pravá a ľavá strana – Hračky v rukách detí

Pravá a ľavá strana – Jeseň v parku

Vnímanie strán (pravá, ľavá, hore, dolu) – Autá

Vnímanie strán (pravá, ľavá, hore, dolu) – Šípky

Vnímanie smerov (pravá, ľavá, hore, dolu) – Park

Vnímanie smerov (pravá, ľavá, hore, dolu) – Vtáci

Lokalizovanie (vpravo, vľavo, hore, dolu) – Hračky

Bludisko – Zajačik

Bludisko – Kvety pre mamu

Bludisko – Veverička

Priestorová orientácia (na, pred, k, cez) - Predsieň

Stavba tela ako zrkadlový odraz – Postavy z rozprávok