Lekcia sa skladá z

Triedenie prvkov – Ovocie

Priraďovanie prvkov – Domáce zvieratká

Čo sem nepatrí? – Pri jazere

Vyberanie prvkov spĺňajúcich určité kritéria – Predmety dennej potreby

Vyberanie prvkov spĺňajúcich určité kritéria – Jedlé huby

Čo sem nepatrí? – Na pláži

Triedenie prvkov – Futbalové tímy

Hľadanie odlišných prvkov – Ovocie, chlieb, hračky

Triedenie prvkov – Letné a zimné oblečenie

Vyberanie prvkov spĺňajúcich určité kritéria – Sendvič

Priraďovanie prvkov – Hasičské pracovné nástroje

Priraďovanie prvkov – Zoo

Priraďovanie prvkov – Pracovné nástroje

Triedenie prvkov