Lekcia sa skladá z

Sluchová diferenciácia - pri jazere

Sluchová diferenciácia – na vidieku

Sluchová diferenciácia – v meste

Sluchová diferenciácia – vlaková stanica

Hľadanie rýmov – domáce zvieratká

Hľadanie rýmov – potrava pre zvieratá

Spájanie (1)

Spájanie (2)

Pomenovanie obrázkov (1)

Pomenovanie obrázkov (2)

Počúvanie slov (1)

Počúvanie slov (2)

Pexeso, 12 prvkov

Pexeso, 16 prvkov

Spájanie obrázkov s nahrávkami (1)

Spájanie obrázkov s nahrávkami (2)