Lekcia sa skladá z

Delenie na slabiky – počítanie slabík (1)

Delenie na slabiky – počítanie slabík (2)

Oddelenie slabiky na začiatku slova – porovnanie slov

Oddelenie hlásky na začiatku slova

Oddelenie hlásky na konci slova

Oddelenie hlásky v slove

Oddelenie slabiky na začiatku slova – spájanie obrázkov s nahrávkami (1)

Oddelenie slabiky na začiatku slova – spájanie obrázkov s nahrávkami (2)

Oddelenie hlásky na začiatku slova

Oddelenie slabiky na konci slova

Oddelenie hlásky na začiatku slova

Oddelenie hlásky na konci slova

Oddelenie slabiky na konci slova

Oddelenie hlásky na konci slova

Oddelenie hlásky na začiatku slova

Oddelenie hlásky na konci slova

Oddelenie hlásky na začiatku slova

Oddelenie slabiky na konci slova

Oddelenie hlásky na začiatku slova – porovnanie slov

Dvojice slov

Oddelenie hlásky na začiatku slova – hľadanie slov obsahujúcich konkrétnu hlásku

Oddelenie slabiky na konci slova – hľadanie slov obsahujúcich konkrétnu slabiku