Lekcia sa skladá z

Porozumenie a opakovanie viet – jednoduché vety

Porozumenie a opakovanie viet– zložené vety

Vyhodnotenie správnosti vety – les (1)

Vyhodnotenie správnosti vety – izba (1)

Vyhodnotenie správnosti vety – izba (2)

Vyhodnotenie správnosti vety – les (2)

Stavba viet zo slov – park

Stavba viet zo slov – ihrisko