Súvisiace materiály

Experimentálne a teoretické pravdepodobnosti

Lekcia sa skladá z

Vysypané pripináčiky

Pripináčiky

Relatívna početnosť

Hádzanie mincou

Hádzanie kockou

Séria pokusov

Noviny

Náhodné udalosti

Hádzanie pyramídou

Ako často?

Žuvačka

Karty