Súvisiace materiály

Experimentálne a teoretické pravdepodobnosti

Lekcia sa skladá z

Relatívna početnosť

Séria pokusov

Relatívna početnosť a pravdepodobnosť

Ako často?

Žuvačka