Súvisiace materiály

Potenciálna energia

Lekcia sa skladá z

Práca potrebná na zdvihnutie telesa

Gravitačná potenciálna energia

Relativita potenciálnej energie

Potenciálna energia a ťažisko

Potenciálna energia pružnosti

Potenciálna energia pružnosti a práca

Premeny a prenos energie