Súvisiace materiály

Pomery

Lekcia sa skladá z

Pomer štvorcov k trojuholníkom

Pomer dvoch úsečiek

Pomer piesku a cementu

Pomer v triede

Hľadanie čísel v danom pomere

Diely farby

Rozdelenie veličiny v danom pomere

Pomery strán trojuholníka

Čísla na zvislej osi

Pomer v hre

Pomery dĺžok strán papiera

Rozmery veľkosti papiera