Súvisiace materiály

Posunutia, súmernosti a rotácie

Lekcia sa skladá z

Posunutie

Posunutie v súradnicovej sústave

Skladanie posunutí

Vlastnosti posunutí

Otočenie

Otočenie v súradnicovej sústave

Vlastnosti otočenia

Je to posunutie alebo osová súmernosť?

Skladanie transformácií