Súvisiace materiály

Symetria a zhodnosť

Lekcia sa skladá z

Súmernosť trojuholníkov

Ľudské tváre

Rysovanie súmerných trojuholníkov

Vytváranie súmerných trojuholníkov

Osová súmernosť na štvorčekovom papieri

Súmerné útvary

Súmernosť v skutočnom živote

Lenin spôsob

Rozdiely na obrázkoch

Stredovo súmerné trojuholníky

Kreslenie súmerných útvarov

Zhodné trojuholníky

Zhodnosť trojuholníkov

Zhodnosť útvarov

Súmerné trojuholníky