Súvisiace materiály

Rovnoľahlosť

Lekcia sa skladá z

Úvod k rovnoľahlosti

Rovnoľahlosť

Trojuholník v rovnoľahlosti

Útvary v rovnoľahlosti

Trojuholníky v rovnoľahlosti

Zmenšenie

Rovnoľahlosť s koficientom menším ako 1

Zaujímavosť

Záporný koeficient rovnoľahlosti

Rovnoľahlosť so záporným koeficientom

Vlastnosti rovnoľahlosti

Vlastnosti rovnoľahlosti

Vzdialenosť medzi obrazmi

Vzdialenosť medzi obrazmi - obdĺžniky

Rovnoľahlosť v rovine

Rovnoľahlosť v súradnicovej sústave

Zloženie dvoch rovnoľahlostí

Obsahy v rovnoľahlosti

Obsahy obrazov útvarov v rovnoľahlosti

Obsah v rovnoľahlosti - sedemuholník