Lekcia sa skladá z

14 Body parts Level 02 Page 01

14 Body parts Level 02 Page 02

14 Body parts Level 02 Page 03

14 Body parts Level 02 Page 04

14 Body parts Level 02 Page 05