Lekcia sa skladá z

13 Body parts Level 01 Page 02

13 Body parts Level 01 Page 03

13 Body parts Level 01 Page 04

13 Body parts Level 01 Page 05

13 Body parts Level 01 Page 01