Lekcia sa skladá z

26 Final test  Page 01

26 Final test  Page 02

26 Final test  Page 03

26 Final test  Page 04

26 Final test  Page 05

26 Final test  Page 06

26 Final test  Page 07

26 Final test  Page 08

26 Final test  Page 09

26 Final test  Page 10