Súvisiace materiály

Nezávislé udalosti (1)

Lekcia sa skladá z

Losovanie guličiek

Nezávislosť udalostí

Predaj ovocia

Dvaja basketbalisti

Nacvičovanie hodov

Hod kockou

Nezávislosť udalostí a hádzanie kockou

Príklad vzájomne sa vylučujúcich udalostí

Vzájomne sa vylučujúce a nezávislé udalosti

Hádzanie mince – prípadová štúdia so stromom

Ťahanie karty

Práca so stromom

Závislé alebo nezávislé udalosti?