Súvisiace materiály

Nezávislé udalosti (1)

Lekcia sa skladá z

Nezávislosť udalostí

Dvaja basketbalisti

Nezávislosť udalostí a hádzanie kockou

Vzájomne sa vylučujúce a nezávislé udalosti

Práca so stromom

Závislá alebo nezávislá udalosť?