Súvisiace materiály

Zotrvačnosť

Lekcia sa skladá z

Pohyb auta

Delová guľa

Sila ako príčina zmeny rýchlosti

Výkop lopty

Guľôčka na povraze

Sila ako príčina zmeny smeru pohybu

Na čo je potrebná sila?

Pristávanie

Na čo je potrebná sila?

Parašutista

Robotníci

Prvý Newtonov pohybový zákon

Vozík

Zotrvačnosť

Zotrvačnosť

V aute

Domino a minca

Chladnička vo vesmíre