Súvisiace materiály

Zotrvačnosť

Lekcia sa skladá z

Sila ako príčina zmeny rýchlosti

Sila ako príčina zmeny smeru pohybu

Na čo je potrebná sila?

Prvý Newtonov pohybový zákon

Zotrvačnosť

Zákon zotrvačnosti