Súvisiace materiály

Pohlavná sústava

Lekcia sa skladá z

Časti mužskej rozmnožovacej sústavy

Orgány mužskej rozmnožovacej sústavy

Spermatogenéza

Proces spermatogenézy

Semeno

Spermia

Ženské vnútorné rozmnožovacie orgány

Proces oogenézy

Štádiá oogenézy

Oogenéza

Stavba vajíčka

Stavba vajíčka