Súvisiace materiály

Stavba a funkcie srdca

Lekcia sa skladá z

Dvojitá obehová sústava u cicavcov

Pľúcny a  telový krvný obeh

Obehová sústava cicavcov

Pľúcny obeh

Telový obeh

Časti pľúcneho a telového obehu

Vonkajšia stavba srdca

Srdce - vonkajšia stavba

Srdce - srdcový sval

Ľudské srdce

Vnútorná stavba srdca

Srdce - vnútorná stavba

Srdcový cyklus

Zmeny tlaku a objemu počas srdcového cyklu

Ako funguje srdce - srdcový cyklus

Fázy srdcového cyklu

Stimulátor srdca a prevodový systém

Kardiostimulátor

Rytmus srdca - regulácia stimulátorom srdca a prevodovým systémom

Tlak krvi

Regulácia srdcovej frekvencie nervovou a hormonálnou sústavou

Srdcová frekvencia - regulácia nervovou a hormonálnou sústavou

Prietok krvi orgánmi

Vplyv telesnej aktivity