Súvisiace materiály

Moment sily

Lekcia sa skladá z

Používanie imbusového kľúča

Nástroje, ktoré využívajú moment sily

Meranie momentu sily

Výpočet momentov sily pre kľúče

Hojdačka v rovnováhe

Princíp momentu sily

Sú tieto ramená síl v rovnováhe?

Výpočet momentov síl ramien

Výpočet neznámych vzdialeností

Výpočet vzdialenosti a závažia