Súvisiace materiály

Moment sily

Lekcia sa skladá z

O momente sily

Meranie momentu sily

Ľavotočivý a pravotočivý moment sily

Vyvažovanie momentov síl

Výpočet momentu sily