Súvisiace materiály

Meď a titán

Lekcia sa skladá z

Medené rudy

Získávanie medi z jej rúd

Vlastnosti a využitie medi

Výskyt a vlastnosti titánu

Získavanie titánu

Využitie titánu