Súvisiace materiály

Vývin plodu

Lekcia sa skladá z

Bunkové delenie

Zahniezdenie

Placenta

Embryonálny vývin

Vývin plodu

Narodenie dieťaťa