Súvisiace materiály

Rozmnožovanie človeka

Lekcia sa skladá z

Ľudská rozmnožovacia sústava

Mužské rozmnožovacie orgány

Spermatické bunky

Mužská rozmnožovacia sústava

Ženské rozmnožovacie orgány

Pohyb vajíčka

Ženská rozmnožovacia sústava

Ako prebieha menštruácia?

Tvrdenia o menštruácií

Menštruačný cyklus

Pohlavný styk

Chlapec alebo dievča?

Priebeh oplodnenia