Materiál patrí do

Emotions

Lekcia sa skladá z

Angry BSL and Lip-reading