Súvisiace materiály

Rovnomerný pohyb

Lekcia sa skladá z

Opis polohy lokomotívy

Poloha

Poloha

Je vlak v pohybe alebo nie?

Eskalátor

Vypustenie rakety

Relativita pohybu

Poloha, rýchlosť a čas

Poloha, rýchlosť a čas

Graf závislosti polohy od času

Graf závislosti polohy od času

Graf závislosti polohy od času

Graf závislosti polohy od času

Rýchlosť a graf

Rýchlosť a graf

Priemerná rýchlosť

Poloha

Pohybová rovnica

Pohybová rovnica