Súvisiace materiály

Riešenie slovných úloh

Lekcia sa skladá z

Koľko kvetov?

Úspory

Čas potrebný na vykonanie práce

Hore prúdom a dolu prúdom

Proti vetru a po vetre

Balenie krabíc