Súvisiace materiály

Potravová sieť

Lekcia sa skladá z

Dážďovky a žaby

Potravový reťazec: tráva, králik, sova

Potravové vzťahy

Púštna potravová sieť

Púštna potravová sieť - otázky

Morská potravová sieť

Terminológia potravové siete

Potravová sieť lesného stromu

Stromy

Vytvorenie riečnej potravové siete

Súperenie medzi organizmami

Otázky o súperení