Súvisiace materiály

Potravová sieť

Lekcia sa skladá z

Typická potravová sieť

Terminológia potravovej siete

Súperenie