Súvisiace materiály

Neutralizácia

Lekcia sa skladá z

Neutralizácia zásad koncentrovanými a zriedenými kyselinami

Výroky o pH kyslého a zásaditého roztoku

Výroba solí neutralizáciou

Typy solí

Rovnice neutralizačných reakcií

Doplnenie rovníc vzniku solí

Zlé trávenie a pálenie záhy

Rovnica liečby zlého trávenia

Látky používané na liečbu zlého trávenia

Vápnenie kyslých pôd

Rovnica vápnenia pôdy

Rast rastlín a pH pôdy

Výroky o zmene pH kyslých pôd

Neutralizácia kyselinotvorných oxidov

Rovnica neutralizácie emisií z elektrární

Bodnutie hmyzom

Ďalšie využitie neutralizácie