Súvisiace materiály

Síra a kyselina sírová

Lekcia sa skladá z

Pyrit

Sadrovec

Ďalšie, menej dôležité minerály síry

Fraschova metóda

Výskyt síry

Minerály

Fyzikálne a chemické vlastnosti síry

Uplatnenie síry

Kosoštvorcová síra (α-síra)

Jednoklonná síra (β-síra)

Sulfán

Vlastnosti a použitie síry

Síra

Horenie síry

Reakcia produktu rozpúšťania oxidu siričitého vo vode

Síra v ľudskom tele

Vplyv oxidu siričitého na proces korózie

Využitie oxidu siričitého v potravinárskom priemysle

Oxid siričitý

Oxid siričitý

Vplyv oxidu siričitého na ľudí

Vplyv oxidu siričitého na rastliny

Znečisťovanie atmosféry

Vplyv oxidu siričitého na proces korózie

Vplyv oxidu siričitého na živé organizmy

Výroba kyseliny sírovej zo síry

Syntéza kyseliny sírovej z oxidu siričitého

Výroba kyseliny sírovej

Kyslé vlastnosti kyseliny sírovej

Koncentrovaná kyselina sírová

Dôsledky hygroskopických vlastností kyseliny sírovej

Vlastnosti kyseliny sírovej

Kyselina sírová

Použitie kyseliny sírovej

Použitie kyseliny sírovej

Syntéza výbušnín

Vplyv oxidu siričitého na rastliny