Súvisiace materiály

Reakcie halogénov

Lekcia sa skladá z

Prečo sú halogény tak reaktívne?

Reaktivita prvkov 17. skupiny

Reaktivita halogénov

Reaktivita halogénov

Reakcia medzi sodíkom a chlórom

Ako sa atóm kovu zlučuje s atómom halogénu?

Reakcie s kovmi

Chemické zlúčeniny halogénov

Reakcia medzi fluórom a vodíkom

Reakcia medzi chlórom a vodíkom

Reakcia medzi brómom alebo jódom a vodíkom

Štruktúra halogénovodíkov

Reakcie s vodíkom

Rozpúšťanie halogénovodíkov vo vode

Kyslé vlastnosti halogénovodíkov

Halogénovodíky

Kyselina chlorovodíková

Preskúmajte rozpustnosť chlorovodíka vo vode

Vlastnosti kyseliny chlorovodíkovej

Kyselina chlorovodíková

Použitie kyseliny chlorovodíkovej

Substitúcia halogénu iným halogénom

Substitučné reakcie halogénov