Súvisiace materiály

Reakcie halogénov

Lekcia sa skladá z

Reaktivita halogénov

Reakcie s kovmi

Reakcie s vodíkom

Kyslé vlastnosti halogénovodíkov

Kyselina chlorovodíková

Substitučné reakcie halogénov