Súvisiace materiály

Rastliny

Lekcia sa skladá z

Machorasty

Papraďorasty

Nahosemenné rastliny

Krytosemenné rastliny

Sequoiadendron giganteum

Ríša rastlín

Vlastnosti rastlín

Rastliny sú suchozemské organizmy

Rastlinné bunky

Rastlinné pletivá

Striedanie generácií machorastov

Machorasty

Životný cyklus machorastov

Papraďorasty a machorasty

Životný cyklus sladiča obyčajného

Semenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Pohlavné orgány nahosemenných rastlín

Cykasy

Ginkgá

Borovicorasty

Liany

Nahosemenné rastliny

Krytosemenné rastliny

Krytosemenné rastliny

Rozmnožovanie rastlín