Súvisiace materiály

Rastliny

Lekcia sa skladá z

Miesta výskytu rastlín

Rastlinné bunky a pletivá

Machorasty

Prasličkorasty a sladičorasty

Semenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Rozmnožovanie rastlín