Súvisiace materiály

Spoločné body. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Spoločné body dvoch útvarov

Spoločné body

Útvar ohraničený priamkami

Loď v súradnicovej sústave

Priamka a kružnica

Určovanie spoločných bodov

Priamky a kružnica

Štvorec opísaný kružnici

Uhol dvoch priamok

Stred kružnice opísanej trojuholníku

Vytvorenie rovnice kružnice