Súvisiace materiály

Spoločné body. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Spoločné body

Útvar ohraničený priamkami

Priamka a kružnica

Priamky a kružnica

Štvorec opísaný kružnici

Stred opísanej kružnice trojuholníka