Lekcia sa skladá z

Ihrisko

Gazdovský dvor (I)

Gazdovský dvor (II)

Čajky pri mori

Plávajúca ryba

Vložiť do, položiť na

Letné oblečenie

Stromy v sade - vymaľuj obrázok

Čo robia?