Lekcia sa skladá z

Motýľ - pravé a ľavé krídlo

Sadenie kvetov - vpravo, vľavo

Vtáčiky - hore, dole

Kvety - navrchu, naspodku

Kačice - vpredu, uprostred, vzadu

Žaba - v, vedľa, na, pod

Včela - na, v, vedľa, pod

Misky - malá, veľká

Kvety - veľké, malé