Lekcia sa skladá z

Fotorámik

Veľkonočný stojan na vajíčko

Herbár

Riekanky

Riekanky

Riekanky