Súvisiace materiály

Rozpustnosť vo vode

Lekcia sa skladá z

Rozpúšťanie plynov vo vode

Aký vplyv má teplota a tlak na rozpustnosť plynov?

Rozpúšťanie plynov vo vode

Kvapaliny miešateľné s vodou

Prečo nie sú všetky kvapaliny miešateľné s vodou?

Iónové zlúčeniny

Polárne a nepolárne látky

Látky, ktoré reagujú s vodou

Rozpúšťanie tuhých látok vo vode

Čo je to nasýtený roztok?

Čo sa deje v nasýtenom roztoku?

Schopnosť látok rozpúšťať sa vo vode

Vzťah medzi teplotou a rozpustnosťou

Krivky rozpustnosti

Rozpustnosť cukru

Pojem kryštalizácie

Kryštalizácia

Krivka rozpustnosti

Krivka rozpustnosti hydroxidu vápenatého