Súvisiace materiály

Získavanie kovov. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Minerály úžitkových kovov

Kovy v zemskej kôre

Minerály a rudy

Obsah železa v pyrite

Minerály s obsahom železa

Chemická redukcia

Elektrochemická redukcia

Šetrenie energie

Metódy získavania kovov

Energia potrebná na ťažbu

Železo a jeho história

Železo, najbežnejší kov

Hlavný proces

Úloha vápenca

Šetrenie energie

Získavanie železa

Hessov zákon

Typické zloženie liatiny

Výroba ocele

Zliatiny železa

Výroba ocele