Súvisiace materiály

Získavanie kovov. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Minerály a rudy

Metódy získavania kovov

Železo, najbežnejší kov

Získavanie železa

Výroba ocele