Súvisiace materiály

Železo

Lekcia sa skladá z

Minerály obsahujúce železo

Železné rudy

Získavanie železa z jeho rúd vo vysokej peci

Získavanie železa z jeho rúd vo vysokej peci

Odstránenie nečistôt zo železných rúd

Úloha vápenca pri získavaní železa

Premena liatiny na oceľ

Oceľ

Liatina

Výroba ocele

Konvertor

Vysoká pec

Zliatiny železa

Korózia železa

Korózia železa

Korózia železa

Natieranie

Povrchová úprava chrómom alebo niklom

Povrchová úprava kovmi, ktoré sú reaktívnejšie ako železo

Ochrana železa iným kovom

Predchádzanie korózii